Om oss

Duo Jupiter

Duo Jupiter består av Lars Røyseng og Stian Aase. Begge er utdannet fra Norges Musikkhøgskole og er aktive musikere i forskjellige sjangre. De startet duosamarbeidet i studietiden og har siden holdt konserter i inn og utland. Duo Jupiter har de siste årene turnert i store deler av Norge og blant annet gjennomført over 500 skolekonserter i Rikskonsertenes regi. Duoen har også holdt konserter i Bulgaria, Island, Italia, Sverige, Tsjekkia og Tyskland. Her hjemme har Røyseng/Aase gjennom årene blitt et kjent navn med konserter og opptredener i mange anledninger over hele landet. I 2008 kom platen ”The Journeymans test” (Røyseng/Aase) som har fått mange gode kritikker nasjonalt og internasjonalt. To ganger har duoen vært prisvinnere i den internasjonale trekkspillkonkurransen i Castelfidardo i Italia. I tillegg har Røyseng/Aase vunnet tre Norgesmesterskapstitler. Høsten 2006 spilte Røyseng/Aase i programserien Kjempesjansen på NRK1. Nær en million seere så programmet, og duoen har høstet mange lovord for framførelsen og for god markedsføring av instrumentet.

Lars Røyseng (1977) er oppvokst i Bærum. Han begynte å spille trekkspill hos Anders Grøthe åtte år gammel. Røyseng har studert ved Norges Musikkhøgskole der han var elev av Erik Bergene og Jon Faukstad. Gjennom hele sitt musikalske liv har han vært aktiv innenfor trekkspillmiljøet i Norge. Lars er en allsidig instrumentalist som spiller musikk fra de fleste genre. Han har erfaring både som solist, teatermusiker og fra orkester. Etter endt studietid har han etablert seg som en anerkjent lærer på instrumentet. Han er også mye benyttet som instruktør for klubber og barne- og ungdomsseminar. Røyseng er tilknyttet flere kulturskoler, blant annet Sande Kulturskole i Vestfold. I tillegg til å være musikalsk leder for Asker og Bærum Trekkspillorkester er han aktiv medlem av Oslo Trekkspillklubb.

Stian Aase (1977) er oppvokst på Sotra. Han begynte å spille trekkspill hos Truls W. Barnung ni år gammel, og fortsatte senere hos Jostein Stalheim og Olav Ullestad. Han har gjennomført fem års utdannelse ved Norges Musikkhøgskole med utøvende studium på akkordeon/trekkspill hos Erik Bergene, Jon Faukstad samt pedagogikk hos Anders Grøthe. Stian Aase er en allsidig musiker som spiller musikk i mange ulike genre både som solist og med forskjellige grupper i konsertsaler så vel som på dansescenen. I tillegg er han mye brukt som teatermusiker, seminarinstruktør samt at han har etablert seg som en svært dyktig lærer på sitt instrument. Han jobber som kulturskolelærer ved Kulturskolen i Ås og Asker Kulturskole, og som musiker for Rikskonsertene. Han har turnert store deler av Norge med folkemusikkgruppa Draugtøva og med Lars Røyseng i Duo Jupiter med forestillingen ”Trekkspill på tur” som over 50 000 barn har fått oppleve. Stian Aase spiller både folkemusikk, tango og fransk musette i tillegg til klassisk konsertmusikk.

English:

Lars Røyseng and Stian Aase are amongst the leading musicians on accordion in Norway. During their studies at the Norwegian Academy of Music, the duo, Duo Jupiter, was born. In the years that have followed, their musical cooperation has evolved greatly. In the last few years, Røyseng/Aase have toured large parts of Norway, and have amongst other things, held over 500 school concerts for the Norwegian “Rikskonsertene”. The duo has also held concerts in Bulgaria, Iceland, Italy, Sweden, the Czech republic and Germany. Back home in Norway, they have created well known names for themselves through the many concerts and performances that they have held throughout the years. In 2008 the CD ”The Journeymans Test” (Røyseng/Aase) was released, and they received very good reviews both in Norway and abroad. Twice, the duo has received prizes in the international accordion competition in Castelfidardo, Italy. Røyseng/Aase have also won the Norwegian championships three times. In autumn of 2006, they participated in the television show “Kjempesjansen” on NRK1 that had almost 1 million viewers. The duo received many praises for both their performance in this talent show, and for the great publicity they gave the accordion.

Lars Røyseng (1977) grew up in Bærum, Norway. He was 8 years old when he started to play the accordion with teacher Anders Grøthe. Røyseng has studied at the Norwegian Academy of Music with teachers Erik Bergene and Jon Faukstad. Throughout his musical life, Lars Røyseng has been an enthusiastic and active member of the accordion scene in Norway. He is a versatile instrumentalist that plays music from most musical genre, and has great experience as a solo musician, as well as with theatre and orchestra music. After the completion of his studies, Røyseng has established himself as a well known accordion teacher, and is also often used as an instructor for clubs and child- and youth-seminars. He works for several music schools, including Sande music school in Vestfold, Norway. In addition to being the musical leader for Asker and Bærum Accordion Orchestra, Røyseng is also an active member of the Oslo Accordion Club.

Stian Aase (1977) grew up on the Island Sotra, Norway. At age 9, he started to play the accordion with teacher Truls W. Barnung, and continued later with teachers Jostein Stalheim and Olav Ullestad. Aase has completed five years at the Norwegian Academy of Music with practical studies on the accordion with Erik Bergene and Jon Faukstad, as well as pedagogic training with Anders Grøthe. Stian Aase is a versatile musician who plays music from many different genres. He performs solo, as well as with different groups, in everything from concert halls to the dance stage. He has also been used as a theatre musician, seminar instructor, and has established himself as a very competent accordion teacher. Aase plays with different folk music groups and with Oslo Accordion Club, as well as Duo Jupiter. He also works as a teacher at the Ås music school, and at the Asker music school, Norway.